ABA BAKR
ابا بکر 475 7

‘ABD AL-RAHMAN ‘AWF
عبد الرحمن عوف 167 4

‘ABD AL-RAHMAN B. ‘AWF
عبد الرحمن عوف 167 4

‘ABD-ALLAH ANSARI
شيخ الاسلام انصاری 110 6

‘ABD-ALLAH B. MAS‘UD
عبد الله بن مسعود 316 8

‘ABD-ALLAH B. MUBARAK
عبد الله مبارك 681 3

ABI YAZID AL-BASTAMI
ابی يزيد البسطامی 264 5

ABU ‘ABD-ALLAH IBN KHAFIF
شیخ بو عبد الله خفیف 359 7

ABU AL-ABBAS B. IBN ‘ATA’
ابن عطاء 750 3

ABU AL-QASIM NASRABADI
ابوالقاسم نصر آبادى 68 2
النصر ابادى 518 3
بوالۤقسم نصر آبادی 12 8

ABU ‘ALI AL-DAQQAQ
استاد بوعلي دقاق 581 1

ABU ‘ALI DAQQAQ (USTAD)
ابوعلى دقاق 330 2

ABU ‘ALI SIYAH
پیر بو علی سیاه 76 7

ABU BAKR
ابا بکر 144 4
ابو بکر 144 4
صدّيق اكبر 409 6

ABU BAKR ?
ابو بکر اشتنجی 683 5

ABU BAKR AL-SIDDIQ
ابو بکر 59 5

ABU BAKR AL-WARRAQ
ابو بکر الورّاق 420 5

ABU BAKR AL-WASIFI
الواسطى 374 3
واسطى 410 3

ABU BAKR AL-WASITI
واسطى 502 3
ابو بکر واسطی 191 5
واسطی 200 6
بوبکر واسطی 116 8

ABU BAKR QAHTABI
قحطبى 109 2
قحطبى 110 2

ABU BAKR SHIBLI
بوبكر شبلي 651 1
با بكر 626 2
شبلی 23 4

ABU BAKR SIDDIQ
صديق اکبر 205 8

ABU BAKR WARRAQ
بو بكر وراق 65 3

ABU BAKR WASITI
ابو بکر واسطی 191 5
ابوبكر واسطی 476 6

ABU BAKR ZAQAQ
بوبکر زقاق 329 1

ABU ISHAQ FAZARI
ابو اسحاق فزاری 228 1

ABU JA‘AFAR QAYINI
بوجعفر قايني 719 1

ABU JA‘FAR AL-HADDAD
ابا جعفر الحداد 57 7

ABU JA‘FAR MUHAMMAD B. ‘ALI
ابو جعفر محمد بن علىّ 398 3

ABU JAHL
بوجهل 317 1
بوجهل قرشي 560 1
بو جهل 335 3
بو جهل 181 8

ABU JAHL-I QURISHI
بوجهل قرشي 560 1

ABU LAHAB
بو لهب 106 3

ABU MUHAMMAD JURAYRI
بو محمد جريری 423 5

ABU SA‘ID ABU AL-KHAYR
بوسعيد بوالخير 481 1

ABU SA‘ID KHARRAZ
بو سعيد خرّاز 385 3
ابو سعيد خرّاز 96 4
بو سعید خرّاز 285 7

ABU SA‘ID KHUDRI
ابوسعيد الخدرىّ 365 8

ABU SLAYMAN DARANI
بو سليمان 534 3

ABU TALIB MAKKI
بو طالب مكى 297 3

ABU ‘USMAN HIRI
بو عثمان حيری 279 8

ABU ‘USMAN MAGHRIBI
بو عثمان مغربى 386 3

ABU YAZID BASTAMI
بويزيد بسطامی 127 2
ابا يزيد 238 2
ابی يزيد البسطامی 264 5
بويزيد بسطامی 574 6
بويزيد بسطامی 232 8

ABU ZARR
ابو ذر 543 3

ABU ZARR GHIFARI
ابو ذر غفارى 788 2
ابو ذر 543 3

ABUYAZID BASTAMI
بويزيد 90 6

ADAM
آدم 140 1
آدم 774 1
آدمی 21 3
آدم صفى (ع) 571 3
آدم صفى 590 3
آدم 20 6
آدم 255 6
: آدم 54 8
آدم 74 8
آدم 76 8
آدم 168 8

ADAM SAFI
آدم صفی 102 8

ADAM-I KHAKI
آدم 255 6

ADAMI
آدمی 171 6

AHL-I HAQIQAT
اهل حقيقت 741 2
اهل حقيقت 542 6

AHL-I ISHARAT
اهل اشارت 367 2

AHL-I KHIDMAT (DAR-)
اهل خدمت 495 2

AHL-I KHUSUS
اهل خصوص 786 2

AHL-I MA‘ARIFAT
اهل معرفت 195 8

AHL-I MA‘RIFAT
اهل معرفت 267 4

AHL-I MA‘RIFAT WA IMAN
اهل معرفت و ايمان 173 2

AHL-I NAQAKHT WA KARAMAT
اهل نواخت و كرامت 238 2

AHL-I TARIQAT
اهل طريقت 153 8

AHMAD
احمد 600 5
احمد 337 7
احمد 193 8

AHMAD (=MUHAMMAD (S))
احمد 368 2

AHMAD B. HANBAL
احمد بن حنبل 612 2

AHMAD HANBAL
احمد 220 8

AHMAD KHAZRUYAH
احمد خضرويه 574 6

‘A’ISHAH
عائشهٴ صدّيقه 87 3
عائشه 374 7

AKR AL-WASITI"
ابوبكر واسطی 476 6

AL-HASAN
الحسن 351 1
لحسن 12 5

AL-JUNAYD
الجنيد 254 6

AL-NABI
النبي 700 1
النّبىّ 369 2
النبى 235 3
النّبی 84 4
النّبی 11 8

AL-NABI (S)
النّبى 223 2
النبیّ (ص) 184 7
النبی (ص) 231 7
النّبی (ص) 53 8
النبی (ص) 97 8
النبی (ص) 146 8
النبی (ص) 253 8

AL-NASRABADI
النصر ابادی 54 7

AL-RASUL
الرسول 214 3

AL-SHAYKH ABI ‘ABD-ALLAH MUHAMMAD B. KHAFIF
ابى عبدالله محمدبن حفيف 198 2

AL-SHIBLI
الشبلی 234 6

AL-WASITI
الواسطی 572 6

‘ALI
باالحسن 663 1

‘ALI (AMIR AL-MU’MININ
اميرالمؤمنين على عليه‌السلام 81 2
حيدر 759 2

‘ALI (AYN)
علی (ع) 462 6
امير المؤمنين علی (ع) 546 6
امير المؤمنين علی (ع) 113 8
امير المؤمنين علی 219 8

‘ALI B. ABI TALIB
على بن ابى طالب 652 2

‘ALI B. ABU TALIB
علی (ع) 462 6

‘ALI B. HUSAYN
على بن حسين 226 2

AMIR AL-MU’MININ
امير المؤمنين 356 6
اميرالمؤمنين 361 8

AMIR AL-MU’MININ ‘ALI
امير المؤمنين علی 219 8

AMIR AL-MUMININ ‘ALI (AYN)
امير المؤمنين علی (ع) 113 8

‘AMIR B. ‘ABD AL-QAYS
پسر عبد القیس 437 7

AN ‘AZIZI
آن عزیزی 215 7

AN JAWANMARD
آن جوانمرد 730 5
آن جوانمرد 181 8

(AN) PIR-I TARIQAT
آن پير طريقت 10 2

AN SHURIDAH-I WAQT: SHIBLI
آن شوريدهٴ وقت شبلى 356 2

ANAS
انس 14 2

ANAS B. MALIK
انس بن مالك 203 6

ARBAB-I HAQA’IQ
ارباب حقائق 717 1

ARBAB-I HAQIQAT
ارباب حقيقت 315 8

ARBAB-I HIKMAT
ارباب حکمت 342 1
ارباب حكمت 596 2

ARBAB-I MA‘ANA
ارباب معانی
232-
6

ARBAB-I MA‘ANI
ارباب معانی 232 6

ARBAB-I MA‘ARIF
ارباب معارف 440 6

ARBAB-I MA‘ARIFAT
ارباب معرفت 218 8

ARBAB-I MA‘RIFAT
ارباب معرفت 626 2

ARBAB-I MAWAJID WA MA‘ARIFAT
ارباب مواجيد و معرفت 424 6

ARBAB-I TAKHLIT
ارباب تخليط 628 2

ARBAD-I MA‘ARIFAT
اربابِ معرفت 109 2

‘ARIF
عارف 469 1

AS‘AD B. ZURARAT
اسعدبن زرارة 112 1

ASHAB-I TARIQAT
اصحاب طريقت 241 2

AYYUB
ايوب 677 2

BAL‘AM
بلعام باعورا 179 5
بلعم باعور 461 6

BAL‘AM BA‘AWR
بلعم باعور 461 6

BANI HASHIM
بنى هاشم 188 3

BANI ISRA’IL
بنی اسرائيل 209 1
بني‌اسرائيل 674 1
بنى اسرائيل 729 3

BAYAZID BASTAMI
سلطان طريقت بويزيد بسطامی 413 1
سلطان طريقت بويزيد بسطامي 737 1

BILAL-I HABASHI
بلال 759 1

BISHR-I HAFI
بشرحافى 416 2
بشر حافی 546 6

BU (=ABU) ‘USMAN MAGHRIBI
بوعثمان 650 2

BU (=ABU) YAZID BASTAMI
بويزيد بسطامى 663 2

BU ‘ABD-ALLAH QURASHI
بو عبد الله قرشى 323 3

BU AL-‘ABBAS
بوالعباس دينوری 301 1

BU AL-QASIM NASRABADI
بوالۤقسم نصر آبادی 12 8

BU ‘ALI
استاد بوعلي 761 1

BU ‘AQIL
بو عقيل 187 4

BU BAKR SHIBLI
بو بکر شبلی 359 5

BU DARDA’
ابوالدرداء 140 2

BU JAHL
بو جهل 335 3

BU SAHL SU‘LUKI
بو سهل صعلوکی 300 4

BU SA‘ID KHARRAZ
بو سعید خرّاز 285 7

BU SLAYMAN
بو سليمان 534 3

BU ‘USMAN HIRI
بو عثمان حيری 279 8

BU YAZID (=ABU YAZID BASTAMI
بويزيد 585 2

BU YAZID BASTAMI
بويزيد بسطامی 127 2
بويزيد بسطامی 232 8

BUZURGAN-I DIN
بزرگان دين 548 2

DAWUD
داود 341 2
داود 451 2
داود 407 6
داود 117 8
داود 340 8

DAWUD AL-TA’I
داود الطائى 531 2

DAWUD (AYN)
داود 520 1
داود 606 1
بداود (ع) 370 6

DAWUD (PAYGHAMBAR)
داود پيغامبر 453 2

DAWUD-I PAYGHAMBAR
داود پيغامبر 219 1

FATIMAH
فاطمه 662 1
فاطمه 663 1

FIR‘AUN
فرعون 605 1

FIR‘AWN
فرعون 624 3
فرعون 716 3
فرعون 278 8

FUZAYL B. ‘IYAZ
فضيل عياض 219 1

FUZAYL ‘IYAZ
فضيل 91 5

HABIB (HABIB-ALLAH)
حبيب ص 94 2

HABIB-I NAJJAR
حبيب نجار 220 8

HALLAJ
حسين منصور 174 2

HARIS B. SUWAYD AL-TAMIMI
سويد حارث 470 1

HASAN B. ‘ALI
حسن بن على 473 2

HASAN BARSI
حسن بصری 292 6

HATIM ASAMM
حاتم اصم 204 6

HATIM B. ASAMM
حاتم اصم 204 6

HAYDAR (KARRAR)
حيدر 759 2

HAZRAT-I PAK
حضرت پاک 328 1

HUSAYN B. ‘ALI
حسين 106 5

HUSAYN B. MANSUR AL-HALLAJ
حسين منصور 411 6
حسين منصور 477 6

HUSAYN B. MANSUR HALLAJ
حسين منصور 555 3

HUSAYN KHUZA‘I
حصين خزاعى 706 2

HUSAYN MANSUR
حسين منصور 411 6

HUSAYN MANSUR HALLAJ
حسين منصور حلاج 386 3

IBLIS
ابليس 605 1
ابليس 204 3
ابليس مهجور 323 3
ابليس 468 3
ابليس 294 6

IBN ‘ABBAS
ابن‌عباس 613 1
ابن عباس 699 1
ابن عباس 735 1
ابن عباس 575 2

IBN AL-BARQI
ابن البرقى 550 2

IBN ‘ATA
ابن عطا 359 3
ابن عطا 385 3
ابن عطاء 750 3

IBN ‘UMAR
ابن عمر 312 5
ابن عمر 99 8

IBN-I ‘ATA’
ابن عطاء 441 1

IBRAHIM
خليل 351 1
ابراهيم، خليل 536 1
ابراهيم 718 1
ابراهيم 59 2
خليل 224 2
خليل (ع) 692 3
خليل 120 4
خليل 418 4
خليل (ع) 329 5
خليل بينيد، مصيبت يعقوب بينيد، چاه وزندان يوسف بينيد، ارّه بر فرق زكريا و تيغ بر گردن يحيی بينيد، جگر سوخته و دل كباب گشته محمد عربی (ص) 20 6
خليل 151 6
ابراهيم خليل عليه السلام 310 6
خلیل (ع) 125 7
خلیل (ع) 308 7
خليل 76 8
خليل 300 8
ابراهيم 301 8

IBRAHIM ADHAM
ابراهيم 56 8

IBRAHIM (AYN)
خليل (ع) 44 6
خليل ابراهيم (ع) 62 6
ابراهيم خليل
271-
6
خليل الله 272 6
ابراهيم خليل 342 6
خليل ص 493 6

IBRAHIM (B.) ADHAM
ابراهيم ادهم 428 2

IBRAHIM B. NASRABADI
النصر ابادی 54 7

IBRAHIM KHALIL
ابراهيم خليل 271 6

IBRAHIM KHALIL (AYN)
ابراهيم خليل عليه السلام 310 6

IBRAHIM KHAWWAS
ابراهيم خوّاص 56 8

IBRIS
ابليس 724 2

‘ISA
عيسي 683 1
عيسى 83 2
عيسى بن مريم 272 3
عيسی (ص) 178 5
عيسی 42 6

‘ISA (AYN)
عيسی (ع) 248 5

‘ISA B. MARYAM
عيسى بن مريم 272 3

‘ISA(-YI) PAK
عيسى پاك (ع) 442 2

ISKANDAR
اسكندر 202 6

ISRAFIL
اسرافیلی 266 7

ISRAFILI
اسرافیلی 266 7

JA ‘FAR B. ABI TALIB
جعفر 132 8

JABIR
جابر 186 6

JABRA’IL
جبريل 40 2

JA‘FAR B. MUHAMMAD (AYN)
جعفر بن محمد (ع) 38 7

JA‘FAR SADIQ
جعفر بن محمد (ع) 38 7

JAWANMARD
جوانمرد 55 2
جوانمرد 134 8

JAWANMARDAN-I TARIQAT
جوانمردان طريقت 584 2
جوانمردان طريقت 25 3
جوانمردان طريقت 148 8

JIBRA’IL
جبرئيل 560 2
جبرئيل 125 3
جبرئيل 547 6
جبرئيل 133 8

JIBRA’IL (AYN)
جبريل (ع) 70 5

JUNAYD
پير طريقت جنيد 239 1
پيرطريقت جنيد 697 1
جنيد 555 3
الجنيد 129 5
الجنيد 684 5
جنيد ر 202 6
الجنيد 254 6
جنيد 573 6

K‘AB AHBAR
كعب احبار 627 2

KHALIL
خليل 120 4
ابراهيم (ع) 151 5
خليل 550 5
خليل 151 6
خليل 300 8

KHALIL
خليل 725 2

KHALIL (AYN)
خليل (ع) 692 3
خليل (ع) 329 5
خليل (ع) 44 6

KHALIL-ALLAH
خليل الله 163 2

KHIZR
خضر 728 5
خضر 729 5

LAT
لات 66 2

LUQMAN
لقمان 498 7

LUT
لوطاً 680 3
لوط 429 4

MA‘IZ B. MALIK
ماعز بن مالك 452 2

MALIK
انس 14 2

MALIK B. DINAR
مالک دينار 330 1
مالك دينار 627 1

MALIK YAUM AL-DIN
مالِکِ يَومِ الدّينِ 33 1

MALIK-I DINAR
مالک دينار 330 1

MANSUR B. KHALAF MAGHRIBI
منصور مغربی 301 4

MA‘RUF-I KARKHI
معروف كرخى 723 2

MARYAM
مريم 126 2

MIHTAR-I ‘ALAM
مهتر عالم 40 2
مهتر عالم 776 2
مهتر عالم 9 4
مهتر عالم 584 5
مهتر عالم 245 7
مهتر عالم 458 7

MIHTAR-I KA’INAT
مهتر كائنات 759 1

MOHAMMAD (S)
مصطفی 416 2

MOSTAFA (AYN)
مصطفی 151 2

MU‘AWIYAH
معاويه 151 4

MU‘AZ
معاذ 62 6

MUHAMMAD
مصطفی (ص) 169 6
مصطفی (ص) 185 6

MUHAMMAD B. ‘ABD-ALLAH AL-F
محمد بن عبدالله الفرغانی 57 7

MUHAMMAD B. ‘ALI AL-BAQIR (AYN)
محمّد بن علّی الباقر (ع) 43 6

MUHAMMAD B. HASSAN
محمد بن حسان 493 6

MUHAMMAD KHATIM-I PAYGHAMBARAN
محمّد خاتم پيغامبران 829 3

MUHAMMAD RASUL-ALLAH
محمدٌ رسول الله 254 8

MUHAMMAD RASUL-ALLAH (S)
محمد رسولالله 395 2

MUHAMMAD (S)
مصطفی ع 35 1
مصطفی ع 36 1
مصطفی ع 56 1
مصطفی 93 1
مصطفی 114 1
مصطفی 329 1
احمد 430 1
مصطفی 459 1
مصطفی 494 1
مصطفی ص 13 2
رسول 55 2
مصطفی ص 82 2
رسول‌الله 83 2
مصطفی 143 2
مصطفی 151 2
مصطفی 164 2
مصطفی 185 2
رسول‌الله 227 2
محمد 303 2
خاتم النبيين مصطفی 330 2
النّبىّ 369 2
رسول خدا 452 2
محمد 529 2
سيد عالم 532 2
رسول خدا 561 2
رسول خدا 562 2
رسول‌الله 576 2
رسول 612 2
النّبىّ 627 2
رسول‌الله 652 2
مهتر عالم 776 2
مصطفی گفت « اذا غضب احدكم فليتوضّأ ». و سبب كشف بلا و محنت است، چنانكه در قصّهٴ ايّوب پيغامبر است. و ذلك فى قوله تعالى : « اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب »، و گفته‌اند : سر طهارت درين اعضاء چهار گانه (١) بى هيچ آلايشى كه در آن است، از دو وجه است : يكى آنكه تا مصطفی 49 3
مصطفی (ص) فرداى قيامت امّت خود وا شناسند، و از بهر ايشان شفاعت كند، و نشان آن بود كه رويها دارند روشن و افروخته از روى شستن، و همچنين دست و پاى و سر ايشان سپيد و روشن و تازه از آب طهارت، و به يقول النّبى (ص) : « ان امّتى يحشرون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء ».
49 3
مصطفی 64 3
مصطفی(ص) 138 3
رسول خدا 188 3
مصطفی 204 3
الرسول 214 3
سيد 270 3
سيد (ص) 311 3
رسول خدا (ص) 369 3
مصطفی (ص) 371 3
مصطفی (ص) 399 3
سيّد ثقلين 423 3
محمّد عربى 469 3
مصطفی (ص) 607 3
مصطفی عربى 667 3
سيّد 794 3
مصطفی(ص) 821 3
محمّد خاتم پيغامبران 829 3
مهتر عالم 9 4
رسول 35 4
مصطفی ص 45 4
مصطفی ص 60 4
سيد 72 4
النّبی 84 4
مصطفی ص‍ 151 4
مصطفی ص 243 4
رسول الله ص 324 4
سيّد ص 325 4
مصطفی (ص) 430 4
النبیّ (ص) 45 5
النّبی صلّی الله عليه و سلّم 139 5
محمد عربی (ص) 165 5
رسول (ص) 248 5
محمّد عربی (ص) 451 5
مهتر عالم 584 5
مصطفی است خاتم پيغمبران 652 5
سيّد (ص) 697 5
پيغامبر (ص) گفت : « تملأ الابصار من النظر فی وجهه و يحدّ ثهم كمايحدّث الرجل جليسه. 16 6
پيغامبر (ص) گفت : « الدعاء هوالعبادة ». 19 6
محمد مصطفی حبيب اﷲ و ميان عيسی روح اﷲ عيسی خود را گفت : « و الّسلام علىّ » و مصطفی عربی (ص) شب قرب و كرامت، بر مقام قاب قوسين از حضرت ذی الجلال، بنعت اكرام و افضال اين كرامت يافت كه : « الّسّلام عليك ایّها الّنبی 42 6
مصطفی عربی (ص) شب قرب و كرامت، بر مقام قاب قوسين از حضرت ذی الجلال، بنعت اكرام و افضال اين كرامت يافت كه : « الّسّلام عليك ایّها الّنبی و رحمةاﷲ و بر كاته ». و گفته‌اند : « و الّسلام علىّ يوم ولدت » سلام اينجا بمعنی سلامتست - ای - سلامةلی يوم الولادة ممّا نسبته الىّ النصاری فی مجاوزة الحّد فی المدح، و ممّا و صفتنی به اليهود من الّذم، فلست كما قالت الطائفتان جميعاً. 42 6
محمّد 88 6
مصطفی (ص) 109 6
صلی الله عليه وسلّم 152 6
سيد اولين و آخرين 186 6
مصطفی عربی 188 6
محمد 189 6
مصطفی عربی (ص) 190 6
مصطفی (ص) 219 6
سيد 220 6
مصطفی (ص) 233 6
مصطفی (ص) 293 6
رسول خدا 372 6
نبيّنا صلّی الله عليه وسلّم 391 6
النبیّ (ص) 422 6
سيّد اوّلين و آخرين 441 6
احمد 459 6
رسول الله 475 6
مصطفی عربی 512 6
رسول الله (ص) 74 7
النبیّ (ص) 184 7
مصطفای عربی 339 7
سیّد (ص) 417 7
مهتر عالم 458 7
پيغامبر 10 8
النّبی 11 8
مصطفی را (ص) 13 8
النّبی (ص) 53 8
رسول خدا 54 8
رسول الله 73 8
محمّدٌ 73 8
مصطفی 74 8
مهتر عالم 75 8
رسول 96 8
النبی (ص) 97 8
مصطفی (ص) 98 8
مصطفی (ص) 100 8
سيد المرسلين 114 8
محمد عربی 117 8
مصطفی(ص) 132 8
رسول خدا 133 8
النبی (ص) 146 8
محمد 147 8
مصطفی (ص) 148 8
رسول خدا (ص) 154 8
مصطفی عليه الصلوة والسلام 167 8
النّبی (ص) 168 8
صحابهٴرسول 180 8
احمد 193 8
مصطفی عليه الصلوة و السلام 194 8
مصطفی عليه الصلوة و السلام 204 8
النبیّ 254 8
سيّد مملکت 263 8
سيد 264 8
مصطفى (ص) 298 8
مصطفى 299 8
مصطفى 315 8
مهتر عالم 327 8
مصطفى 343 8
مصطفى 361 8
مصطفى (ص) 362 8
مصطفى (ص) 363 8
مصطفى (ص) 364 8
رسول الله (ص) 365 8
مصطفى 371 8

MUHAMMAD (S) : ABRAR-I UMMAT
ابرار امّت محمد 760 2

MUHAMMAD (S) RASUL-ALLAH
محمداً رسول‌الله 694 2

MUHAMMAD-I ‘ARABI (S)
محمد عربی (ص) بينيد، زخمهای بدان سختی و عشقهای بدان تيزی.
گر زهر دهی بنوش بردارم
بی رای خودم من از برای تو
جزجان و دل و جگر نمی بينم
در گردش چرخ آسيای تو
قوله : « انّی خفت الموالی من ورائی » تا آخر ورد قصهٴ زكريا
20 6

MUHMMAD (S)
رسول (ص) 18 6

MUJAHID
مجاهد 600 2

MURTA‘ISH
مرتعش 761 1

MUSA
موسی 177 1
كليم 328 2
موسى كليم 730 3
موسی کليم (ع) 267 4
موسی کليم 117 5
موسی 63 6
موسی كليم (ع) 132 6
موسی کليم 55 8
موسی کليم 147 8
كليم 372 8

MUSA (AYN)
موسی (ع) 345 5
موسی 726 5
موسی (ع) 86 6
موسی (ع) 112 6
موسی سربرزد و موسی (ع) رابر آن اطلاع دادند تا از آن دعوی برخاست و دامن عصمت خويش از آن گرد بيفشاند.
113 6

MUSA ‘IMRAN
موسی عمران كه گفت : « و ماتلك بيمينك » تا آن همه دعوی از نهاد موسی 113 6

MUSA KALIM
موسی کليم 336 4

MUSA KALIM (AYN)
موسی كليم (ع) 132 6

MUSA KALIM (S)
موسی کليم 55 8

MUS‘AB (‘UMAYR)
مصعب 693 2

MUSAYLAMAH
مسيلمه 437 3

MUSTAFA
مصطفی 545 6
مصطفی 525 7
مصطفى 343 8

MUSTAFA (‘ARABI)
مصطفی 322 6
مصطفی عربی 512 6

MUSTAFA (AYN)
مصطفی 127 1
مصطفی 279 1
مصطفی 387 1
مصطفی 394 1
مصطفی 459 1
مصطفي 550 1
مصطفی ص 11 2
مصطفی ص 13 2
مصطفی 143 2
مصطفی 418 2
مصطفی 64 3
مصطفی(ص) 138 3
مصطفی (ص) 607 3
مصطفی (ص) 764 3
مصطفی(ص) 821 3
مصطفی ص 45 4
مصطفی ص 60 4
مصطفى 371 8

MUSTAFA (S)
حبيب ص 94 2
مصطفی ص 243 4
مصطفی ص 279 4
مصطفی (ص) 404 4
مصطفی (ص) 11 5
مصطفی (س) 87 6
مصطفی (ص) 109 6
مصطفی (ص) 169 6
مصطفی (ص) 185 6
مصطفی (ص) 219 6
مصطفی 256 6
مصطفی (ص) 39 7
مصطفی را (ص) 13 8
مصطفی (ص) 98 8
مصطفی (ص) 100 8
مصطفی عليه الصلوة و السلام 194 8
مصطفی عليه الصلوة و السلام 204 8
مصطفى (ص) 362 8
مصطفى (ص) 364 8

NABI
نبى 780 3

NABI = MUHAMMAD (S)
الّنبی و رحمةاﷲ و بر كاته ». و گفته‌اند : « و الّسلام علىّ يوم ولدت » سلام اينجا بمعنی سلامتست - ای - سلامةلی يوم الولادة ممّا نسبته الىّ النصاری فی مجاوزة الحّد فی المدح، و ممّا و صفتنی به اليهود من الّذم، فلست كما قالت الطائفتان جميعاً. تبرئه ساحت خويش ميكند كه از گفتار دو طايفه بيزارم و پاك، از گفتار ترسايان كه در مدح من غلوّ كردند، و از گفتار جهودان كه در ذّم من شروع كردند. « و يوم اموت »، و روز مرگ اميدوارم كه دين سلامت بپايان برم، و فضل و نعمت اﷲ بر خود تمام بينم. « و يوم ابعث حیّاً » و روز رستاخيز بجای ملامت سلامت بينم، و از اهوال رستاخيز خلاص و نجات يابم. 42 6

NAMRUD
نمرود 272 6

NUH
نوح 67 2
نوح 528 2
نوحاً 441 6
نوح 372 8

NUH-I PAYGHAMBAR
نوح پيغمبر 194 1

PAYGHAMBAR (S)
پيغامبر (ص) گفت : « تملأ الابصار من النظر فی وجهه و يحدّ ثهم كمايحدّث الرجل جليسه. 16 6
پيغامبر (ص) گفت : « الدعاء هوالعبادة ». 19 6

PEYGHAMBAR
پيغامبر 10 8
پيغامبر 29 8

PIR
پيری 669 5
پیری 126 7

PIR : BU (=ABU) ‘ALI SIYAH
پير بوعلى سياه 695 2

PIR BU ‘ALI SIYAH
پیر بو علی سیاه 76 7

PIR-I SUFIYAN
پير صوفيان 493 1

PIR-I TARIQAT
پير طريقت 73 1
پير طريقت 240 1
پير طريقت 271 2
پيرطريقت 355 2
پير طريقت 472 2
پير طريقت 45 3
پيرطريقت 10 5
پير طريقت 90 6
پير طريقت 30 8
پير 30 8
پير طريقت 31 8
پير طريقت 57 8
پير طريقت 58 8
پير طريقت 169 8
پير طريقت 179 8
پير طريقت 250 8
پير طريقت 280 8

PIR-I TARIQAT : JUNAYD
پيرطريقت جنيد 697 1
پير طريقت جنيد 651 2

PIR-I TARIQAT-I SHEYKH AL-ISLAM ANSARI
پير طريقت شيخ الاسلام انصاری 35 1

PIRAN-I TARIQAT
پيران طريقت 562 2

PIRI
پيری 669 5
پیری 126 7

QAHTABI
قحطبى 110 2

QURAYSH
قريش 327 8

RABI‘ ANAS
ربيع انس 17 6

RABI‘ B. ANAS
ربيع انس 17 6

RASUL
رسول 207 2
رّسول 255 3
رسول 35 4
رسول 544 6
رسول 53 7
رسول 96 8

RASUL (S)
رسول (ص) 18 6

RASUL-ALLAH
رسول‌الله 91 2
رسول‌الله 576 2
رسول الله 172 3
رسول الله 543 6

RASUL-ALLAH (S)
رسول الله (ص) 74 7

RASUL-I KHUDA
رسول خدا 625 1
رسول خدا 709 1
رسول خدا 561 2
رسول خدا (ص) 369 3
رسول خدا 372 6

RASUL-I KHUDA (S)
رسول خدا (ص) 154 8

RASUL-KHUDA
رسول خدا 513 6

SA‘D B. MU‘AZ
سعد معاذ 176 4

SA‘D MU‘AZ
سعد معاذ 692 2
سعد معاذ 176 4

SAHL
سهل 524 5

SAHL ‘ALI MARWAZI
سهل علی مروزی 91 7

SAHL B. ‘ABD-ALLAH
سهل بن عبد الله 757 5

SAHL B. ‘ABD-ALLAH TOSTARI
سهل تستری 355 6

SAHL B. ‘ABD-ALLAH TUSTARI
سهل 524 5

SAHL B. TUSTARI
سهل 160 1
سهل تسترى 483 3

SAHL TOSTARI
سهل تستری 355 6

SAHL TUSTARI
سهل تسترى 727 2
سهل تسترى 483 3

SAMUD
ثمود 667 3
ثمود 417 4

SANA’I
سنائى 95 2
آن جوانمرد 730 5

SARI (=SARI SAQATI)
سرى 358 2

SARI AL-SAQATI
سرى 358 2

SARI SAQATI
سری سقطی 40 7

SAYYID
سيد (ص) 311 3
سيّد 794 3
سيد 72 4

SAYYID AL-MURSALIN
سيد المرسلين 114 8

SAYYID (S)
سيّد (ص) 697 5
سيد 220 6

SAYYID-I ‘ALAM
سیّد عالم 334 7

SAYYID-I MAMLAKAT
سيّد مملکت 263 8

SAYYID-I SADAT
سيّد سادات 328 2

SAYYID-I SAQALAYN
سيّد ثقلين 423 3

SHAFI‘I
شافعى 197 2

SHAYKH AL-ISLAM ANSARI
شيخ الاسلام انصاری 341 1
شيخ الاسلام انصاری 110 6
شیخ الاسلام 91 7

SHEYKH AL-ISLAM ANSARI
شيخ الاسلام انصارى 445 2

SHIBLI
شبلی 447 1
بوبكر شبلي 651 1
شبلى 356 2
بو بکر شبلی 359 5
الشبلی 234 6

SHU‘AYB
شعيب ص 440 4

SHURAYH-I ABID
شريح عابد 23 2

SHURIDAH-’I
شوريدهٴ 592 1

SIDDIQ-I AKBAR
صديق اکبر 205 8

SULAYMAN
سلیمان 213 7
» - سليمان 363 8

SULAYMAN (AYN)
سليمان(ع) 132 8

SULAYMAN-I PAYGHAMBAR
سليمان پيغامبر 260 2

SULTAN MAHMUD
سلطان عارف محمود 393 5

SULTAN-I ARIF
سلطان عارف محمود 393 5

SULTAN-I HAQIQAT
سلطان حقيقت 664 2

SULTAN-I TARIQAT
سلطان طريقت بويزيد بسطامی 413 1

TUSTARI
سهل بن عبد الله 757 5

‘UMAR B. KHATTAB
عمر خطّاب 535 5

‘UMAR KHATTAB
عمر خطاب 791 2
اميرالمؤمنين 791 2
عمر خطّاب 535 5

USTAD
استاد 774 2

‘UTBAT B. AL-GHULAM
عتبة بن الغلام 32 1

‘UTHMAN
عثمان 214 4

‘UTHMAN B. ‘AFFAN
عثمان 214 4

WAHB B. MUNABBIH
وهب بن منبه 536 1
وهب منبه 342 8

WAKI‘ B. AL-JARRAH
وکيع بن الجرّاح 249 8

WALI-YI KHUDA
ولىّ خدا 341 8

WASIFI
واسطى 410 3

WASITI
واسطى 502 3
واسطی 200 6

YAHYA B. MU‘AZ
يحيی بن معاذ
458-
4

YAHYA B.ZAKARIYA
يحيی بن زكريا 22 6

YAHYA MU‘AZ
يحيی معاذ 563 5

YAHYA MU‘AZ RAZ
يحيی معاذ 563 5

YAKI AZ ‘ALIMAN-I TARIQAT
يكى از عالمان طريقت 456 3

YAMAN
حذيفهٴ يمان 292 6

YA‘QUB
يعقوب 27 5
يعقوب 116 5
يعقوب 459 6

YUNUS
يونس 344 4
یونس 359 7
يونس 313 8
يونس 314 8

YUSUF
يوسف صديق 97 4
يوسف 25 5
يوسف 41 5
يوسفِ 57 5
يوسف 196 8

YUSUF (AYN)
يوسف (ع) 91 5

YUSUF B. AL-HUSAYN
يوسف بن الحسين 46 3

ZAKARIYA
زكريا 21 6
يحيی بن زكريا 22 6

ZU AL-NUN AL-MISRI
ذوالنون مصری 430 1

ZU AL-NUN MISRI
ذوالنون 309 6
ذو النون مصری 309 6
ذوالنون 410 6
ذوالنون 115 8
ذوالنون مصری 115 8

ZU AL-QARANAYN
ذو القرنين 752 5

ZU AL-QARNAYN
ذو القرنين 369 4

ZULAIKHA
راعيل 593 1

ZULAYKHA
زليخا 45 5
زليخا 59 5
راعیل 149 7