WASITI
واسطى گفت : الغنّى بذاته، ذو الرحمة بصفاته، الغنى عن طاعة المطيعين، ذو الرحمة على المذنبين. 502 3
قال الواسطی : الکون کلّه له فمن طلب الکون فانّه المکوّن و من طلب الحقّ فوجده سخّر له الکون بما فيه. 231 5
واسطىگفت : خليل از خلق بحق ميشد و حبيب از حقّ بخلق مى آمد ، او كه از خلق بحق شود حق را بدليل شناسد و او كه از حق بخلق آيد دليل را بحق شناسد، نه بينى كه خليل از راه دليل در آمد بهر دليلى كه ميرسيد در وهمى آويخت كه « هذاربى» و اين بدايت حال وى بود چون بنهايت رسيد جمال توحيد بديدهٴ عيان بديد گفت : « انى ذاهبٌ الى ربى سيهدين » . 299 8