SAHL B. TUSTARI
سهل گفت ـ آنگه نبشتهٴ به من داد که اين برخوان و من بخواندن آن مشغول شدم و از من غايب گشت در آن نبشته اين بيت بود :
ان کنتُ اخطاتُ فما اَخطا القدر
ان شئت يا سهل فلمنی او فذر
161 1