PIR : BU (=ABU) ‘ALI SIYAH
پير بوعلى سياه قدّس الله روحَه گفت : چه آيد از آنكه تو خود خوش شوى؟ كار آن دارد كه كسى بتو خوش شود، و مصطفی (ص) باين اشارت كرده كه : « شرّ الناس مَن اكل وحده ». 695 2