ABU BAKR WASITI
ابو بکر واسطی گفت : اين آيت مدار علم حقيقت و معرفتست، و المعنی اوحی من العلی الی قلوب النبيآء و اسماعهم والهم الحکماء فی عقولهم و بصائرهم، جلال احديّت بنعمت رحمت و رأفت فرو فرستاد از آسمان بر پيغامبران پيغام راست و وحی پاک، هم بسمع شنيدند و هم بدل در يافتند و همچنين اوليا را الهام داد و نور حکمت در دل ايشان افکند، « فسالت اوديةٌ بقدرها » ای ابصرت قلوب بقدر سعتها و حياتها و استنارتها، دلهای انبياءروشن گشت و بيفروخت بنو روحی و رسالت و دلها اولياء بچراغ حکمت و معرفت، « بقدرها » يعنی هر کس بقدر خويش بر درجات و طبقات، يکی برتر، يکی ميانه، يکی فروتر، تفاضل و تفاوت بر همه پيدا.
191-
5
ابوبكر واسطی اين آيت بر خواند و گفت : اظهر الالوان و خلق الخلق ليظهر وجوده فلولم يخلق لماعرف انّه موجود وليظهر كمال علمه و قدرته بظهور افعاله المتقنة المحكمة وليظهر آيات الولاية علی الاولياء و آيات الشقاوة علی الاشقياء. 476 6