FATIMAH
فاطمه 662 1
فاطمه 663 1

FIR‘AUN
فرعون 605 1

FIR‘AWN
فرعون 624 3
فرعون 716 3
فرعون 278 8

FUZAYL B. ‘IYAZ
فضيل عياض 219 1

FUZAYL ‘IYAZ
فضيل 91 5