BAL‘AM
BAL‘AM BA‘AWR
BANI HASHIM
BANI ISRA’IL
BAYAZID BASTAMI
BILAL-I HABASHI
BISHR-I HAFI
BU (=ABU) ‘USMAN MAGHRIBI
BU (=ABU) YAZID BASTAMI
BU ‘ABD-ALLAH QURASHI
BU AL-‘ABBAS
BU AL-QASIM NASRABADI
BU ‘ALI
BU ‘AQIL
BU BAKR SHIBLI
BU DARDA’
BU JAHL
BU SAHL SU‘LUKI
BU SA‘ID KHARRAZ
BU SLAYMAN
BU ‘USMAN HIRI
BU YAZID (=ABU YAZID BASTAMI
BU YAZID BASTAMI
BUZURGAN-I DIN